ПО-ВАЖНИ СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

Фондация „Америка за България” оказва финансова подкрепа за реализацията на проект Юридически барометър.

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 

Посолството на Кралство Нидерландия (програма МАТRA/KAP) подкрепи осъществяването на пилотния брой на Юридически барометър.

Институт „Отворено общество” подкрепи реализацията на проект Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на средното образование в Република България.

 

 

ДРУГИ СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

Център за либерални стратегии
Фондация „Фридрих Науман”
Българска медийна коалиция
Либерален политологичен институт и др.