НАГРАДИ „ЗЛАТЕН ПИРОН“


Награди на Юридически барометър за най-лошите примери в законодателството

18 декември (сряда), 18 часа, 224 аудитория (зала Америка за България), Юридически факултет


Председател на журито – доц. Кристиан Таков