СЪТРУДНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

Сдружение „Център за правни инициативи”

 

О Б Я В А

 

конкурс за набиране на сътрудници по проект Юридически барометър.

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Ръководител на проекта е проф. Даниел Вълчев.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са студенти (1-5 курс) или докторанти по право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
  • Да имат успех над 5.00 по време на следването си;
  • Да владеят английски език поне на ниво В2.

Документи за кандидатстване:

  • CV – европейски формат;
  • Академична справка или копие на студентска книжка;
  • Документ за владеене на английски език.

Подборът се осъществява на два етапа: по документи и събеседване.

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2015 г.

Очакваме вашите кандидатури на e-mail: info@cli-bg.org.

За информация и допълнителни въпроси: 0887 96 40 44