„ИНИЦИАТИВА ЗА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО“

На 24 март 2016 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в Зала „София“ на Гранд хотел София ще се проведе закриващата конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“, реализиран с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg). На събитието ще бъдат представени основните констатации, изводи и препоръки на изготвения в рамките на проекта Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България.

 

 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 12. НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 11. НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

На 13 октомври (вторник) 2015 г. от 11 часа в зала "София" на Гранд хотел София ще се състои публичното представяне на единадесетия брой на Юридически барометър.

 

„ИНИЦИАТИВА ЗА СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО“

На 14 юли 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в Зала „София“ на Гранд хотел София Центърът за правни инициативи съвместно с Камарата на частните съдебни изпълнители организира Откриващата конференция за представяне на проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност десет месеца. Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители в България.

За повече информация за събитието натисни тук.  

 

СЪТРУДНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

Сдружение „Център за правни инициативи”  обявява конкурс за сътрудници по проект Юридически барометър.

 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 10. НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

На 10 март (вторник) 2015 г. от 11 часа в зала "София" на Гранд хотел София ще се състои публичното представяне на десетия брой на Юридически барометър.

 

 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 9. НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

На 16 септември (вторник) 2014 г. от 11 часа в зала София на Гранд хотел София ще се състои публичното представяне на деветия брой на Юридически барометър.

 

 

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 8. НА ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

На 12 март (сряда) 2014 г. от 11 часа в зала София на Гранд хотел София ще се състои публичното представяне на осмия брой на Юридически барометър. Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода юли - декември 2013 г.

 

 

Награди "Златен пирон"

Награди на Юридически барометър за най-лошите примери в законодателството