СТУДЕНТСКОТО КРЕДИТИРАНЕ


КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ:

ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ НАУМАН”
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ


ВЪВЕДЕНИЕ

ПРОГРАМА

OТКРИВАНЕ
Даниел Вълчев, народен представител, председател на Комисията по европейска интеграция в 39-тото НС

ДОКЛАДИ

“Държавната подкрепа за студентското кредитиране”
Игор Дамянов, министър на образованието и науката

“Проблеми пред българския опит за студентско кредитиране”
Марко Тодоров , ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”

“Студентското кредитиране в контекста на макроикономическата политика и инвестиционния климат”
Димитър Костов, председател на Асоциацията на търговските банки

“Модел за финансиране на висшето образование в Германия”
Аспарух Панов, заместник ръководител на проекта на фондация „Фридрих Науман” за България, Румъния и Южен Кавказ

“Необходимост от нормативна уредба на студентското кредитиране”
Николай Ценков, член на Студентския съвет на СУ ”Св. Климент Охридски”

ДИСКУСИЯ

ЗАКРИВАНЕ
Асен Дурмишев, председател на Комисията по образованието и науката в 39-тото НС


НАЗАД