ЛИБЕРАЛНА ПОЛИТИКА В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ:

ФОНДАЦИЯ “ФРИДРИХ НАУМАН”
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ


ПРОГРАМА

OТКРИВАНЕ
Милена Паунова, народен представител, председател на УС на Център за правни инициативи

ДОКЛАДИ

“Образованието - национален приоритет”
Даниел Вълчев, народен представител, председател на Комисията по европейска интеграция в 39-тото НС

“Структура на средното образование”
Снежана Гроздилова, народен представител

“Структура на средното образование”
Юлиан Наков, заместник-министър на образованието

“Връзка между средно и висше образование”
Марко Тодоров , ректор на Русенския университет

“Връзка между средно и висше образование”
Татяна Калканова, народен представител

Закриване
Асен Дурмишев, председател на Комисията по образованието и науката в 39-тото НС


НАЗАД