ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ


КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ:

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ

ПРОГРАМА

OТКРИВАНЕ
Милена Паунова, народен представител, председател на УС на Център за правни инициативи
Доц. д-р Владимир Атанасов, министър на образованието и науката

ДОКЛАДИ

"Българското висше образование в контекста на европейската интеграция"
Даринка Станчева, народен представител, член на Комисията по европейска интеграция

"Европейски перспективи в процедурите за научни степени и звания"

Проф.д-р Асен Дурмишев, народен представител, председател на Комисията по образованието и науката

"Участие на България в процеса "Болоня"
проф. д-р Димитър Камбуров, народен представител, заместник - председател на Комисията по образование и наука.

"Законът за висшето образование в бъдещото общо европейско образователно пространство",
Доктор Атанас Герджиков, заместник-министър на образованието и науката

"Евроинтеграционните процеси в българското висше образование: дистанционно обучение и магистърски програми"
доц. д-р Борислав Борисов, народен представител, член на комисията по образовение и наука

ДИСКУСИЯ

НАЗАД