ГРАЖДАНСКИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ - ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКЦЕНТИ


КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ:

КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ


ПРОГРАМА

OТКРИВАНЕ
Милена Паунова, народен представител, председател на УС на Център за правни инициативи

ДОКЛАДИ

"Държавната политика в областта на сигурността - състояние, проблеми, приоритетни задачи"
Николай Свинаров, министър на отбраната

"Основни насоки за усъвършенстване на държавната политика, свързана с реформите на спецслужбите на Република България"
Младен Червеняков, народен представител

"Основни механизми за граждански и парламентарен контрол на специалните служби и сектора за сигурност в страните от Евроатлантическата общност"
Иво Цанев, народен представител

"Правна уредба на специалните разузнавателни средства в страните от Европейския съюз и НАТО"
Антон Станков, министър на правосъдието

"Закон за защита на класифицираната информация - регулаторна рамка и съответствие между практически възможности и обществени очаквания за осъществяване на граждански контрол върху службите за сигурност и обществен ред"
Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията

"Граждански контрол върху специалните служби - обществено мнение и перспективи"
Андрей Райчев, социолог

Заключителни думи
Владимир Дончев, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред


НАЗАД